• provádíme vrtání kotevních kanálů a následné osazení kotev

  • ve stavebnictví aplikujeme jak mechanické, tak lepené chemické kotvy

  • kotvíme ocelové haly a konstrukce, turbíny, strojní zařízení, koleje, …

  • provedeme statický výpočet pro navržení kotev nebo kotevního systému

Kotevní práce


Kontakt:

Telefon: + 420 602577350

Fax:       + 420 596962432

El. adresa: boss@vased.cz